Wij hebben ze wel & AVG

Wat wordt er verzameld?

Wij verzamelen de gegevens/informatie

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Arbeidsverleden en wensen
  • Profielgegevens (vaardigheden en competenties)
  • Curriculum Vitae

Door wie worden de gegevens verzameld?

  • De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens is per e-mail bereikbaar op: info@wijhebbenzewel.nl

Met welk doel worden jouw gegevens verzameld?

  • uw gegevens worden verzameld ten behoeve van ons arbeidsbemiddelingstraject
  • om eventueel contact met u op te nemen omtrent uw profiel en wensen
  • voor het uitvoeren van activiteiten als werving, selectie, en aanbieden/voorstellen/bemiddelen/plaatsen richting onze opdrachtgevers

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden indien dit zinvol is voor de uitvoering van ons arbeidsbemiddelingstraject, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien een opdrachtgever buiten de EU opereert kan het delen buiten EU-landen plaatsvinden.

Welke rechten heb je?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, alsmede toestemming deze te delen met derden sturen naar info@wijhebbenzewel.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe houden we je gegevens veilig?

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het hierboven aangegeven email adres.